L'ASSOCIACIÓ

ASSOCIACIÓ DEL VEÏNAT DE LA GUINEUETA

L'Associació del Veïnat de La Guineueta (AVV Guineueta) és una entitat fundada a finals els anys 80 amb l'objectiu de lluitar per un barri millor per a totes les veïnes.

Volem ajudar les iniciatives veïnals a guanyar les seves lluites, des dels interiors del barri, a uns serveis dignes, passant per uns espais públics per a tothom.

LA JUNTA

La Junta de l'Associació del Veïnat de La Guineueta és un òrgan executiu i solidari entre assemblees generals, estipulada pels estatuts de l'entitat.

Des de març de 2024, la Junta la formen:
  • Candi Arcos
  • Susana Arranz
  • Joaquim Cardona
  • Antonio Carrillo (secretari)
  • Ángeles Corrales
  • Esther Corrales
  • Joaquim Ferri (president)
  • Francisco Garrobo (tresorer)
  • Ana María Leal
  • Adrià Plaza

ESTATUTS

L'Associació del Veïnat de La Guineueta es regeix per uns estatuts aprovats per l'Assemblea General i inscrits al Registre d'associacions de Barcelona de la Generalitat de Catalunya.

Els Estatuts contenen els drets i deures dels membres de l'entitat, les funcions de la Junta, el control econòmic, etc. i són públics per qualsevol persona que es vulgui interessar per la nostra associació.

Pots llegir-los en el següent enllaç:

INFORMACIÓ RELEVANT

La Junta de l'Associació del Veïnat de La Guineueta ha de convocar de manera periòdica una Assemblea General per debatre la situació de l'entitat, aprovar pressupostos, escollir la Junta... aquí tindreu per consultes generals l'ordre del dia i l'acta de les assemblees (a partir de l'entrada de la nova junta i allò que es pugui recuperar de les anteriors).
A cada Assemblea General, la Junta ha de presentar un informe de gestió i de comptes i el pressupost de l'any, així com altres propostes que siguin necessàries:
A més, l'Associació participa del Consell de Barri de la Guineueta. A continuació podeu veure els resums d'aquestes reunions: