L'ASSOCIACIÓ

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES DE LA GUINEUETA

L'Associació de Veïns i Veïnes de La Guineueta és una entitat fundada a finals els anys 80 amb l'objectiu de lluitar per un barri millor per a totes les veïnes.

Volem ajudar a les iniciatives veïnals a guanyar les seves lluites, des dels interiors del barri, a uns serveis dignes, passant per uns espais públics per a tothom.

LA JUNTA

La Junta de l'Associació de Veïns i Veïnes de la Guineueta és un òrgan executiu entre assemblees generals, estipulada pels estatuts de l'entitat.

Des de març de 2023, la Junta la formen:
  • Candida Arcos
  • Joaquim Cardona
  • Esther Corrales
  • Trinidad Cuesta
  • Joaquim Ferri
  • Francisco Garrobo (tresorer)
  • Mercè Torres (secretària)

ESTATUTS

L'Associació de Veïns i Veïnes de La Guineueta es regeix per uns estatuts aprovats per l'Assemblea General i registrats al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Els Estatuts contenen els drets i deures dels socis i sòcies de l'entitat, les funcions de la Junta, el control econòmic, etc. i són públic per qualsevol persona que és vulgui interessar per la nostra associació.

INFORMACIÓ RELEVANT

La Junta de l'Associació de Veïns i Veïnes de La Guineueta ha de convocar de manera periòdica una Assemblea General per debatre la situació de l'entitat, aprovar pressupostos, escollir la Junta... aquí tindreu per consultes generals l'ordre del dia i l'acta de les assemblees (a partir de l'entrada de la nova junta i allò que es pugui recuperar de les anteriors).
A cada Assemblea General, la Junta ha de presentar un informe de gestió i de comptes i el pressupost de l'any, així com altres propostes que siguin necessàries:
A més, l'Associació de Veïns i Veïnes participa del Consell de Barri de la Guineueta. A continuació podeu veure els resums d'aquestes reunions: